Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations

افغانستان آزمایشگاه طرح های بیهوده امریکا و چاکرانش

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 19 January 2021 16:38

ملالی جویا، ۳۰جدی ۱۳۹۹

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه است

این روزها سر و صدای ایجاد دولت موقت گرم است. امریکا و چاکرانش چندین دهه است وطن ما را آزمایشگاه طرح‌های بیهوده و بسراسر ناکام شان ساخته اند. نه ایجاد دولت موقت و نه هیچ حاکمیت دیگری مشمول خاینانی که هیچ نوع استقلال ندارند، به دهل بیگانگان میرقصند و برای منافع فردی خود تگ و دو دارند، نمی‌تواند به این وضع دردناک مردم ما خاتمه بخشد. چون با در نظر داشت وحشی‌گری و مزدور بودن طالب از یک جانب و پوشالی بودن حکومت غنی از جانب دیگر، طرح هر اداره‌ای جنبه نمایشی داشته نتیجه آن یک دولت فاسد، چوبدست بیگانگان، ضد مردمی و ضد دموکراسی خواهد بود که کوچکترین مرهمی بر آلام مردم ما نخواهد گذاشت. اگر طالب تفنگ را بر زمین بگذارد به هیچ بدل می‌گردد و این را صاحبان بیرونی شان اجازه نمیدهد. گذشته از آن گروه‌های جنایتکار و آدمکش و باندهای مافیایی دیگری در کمین اند تا تحت نام‌های مختلف به بدامنی و کشتار مردم ما دامن زنند. بنا در شرایط کنونی صلح سرابی است که نباید انتظارش را کشید. تضادهای مزدوران رنگارنگ چنان عمیق است که هر نوع ایتلاف و وحدت شان موقتی و گذرا بوده و نتیجه‌اش باز هم ادامه کشتار و بر خاک و خون کشاندن مردم مظلوم ما خواهد بود. درعینحال وطن ما هنوز یکی از مراکز مهم زورآزمایی قدرت‌های جهانی است که هرکدام تروریزم را حربه‌ی موثر برای پیشتازی درین مسابقه قدرت تلقی میکنند. صلح واقعی تنها زمانی در وطن ما خواهد آمد که مردم ما متحد و همدست علیه خاینان داخلی و تجاوزکاران بیرونی برخیزند. جز این هر راه دیگری به ادامه خشونت و چور و چپاول وطن ما می‌انجامد.

 

محکمه ای در انگلستان مانع استرداد جولیان آسانژ به دولت خونخوار امریکا گردید

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 07 January 2021 11:25

ملالی جویا، ۱۸ جدی ۱۳۹۹

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه است

درحالیکه هر روز خبرهای المناک و جگرخراش از داخل و خارج کشور میرسند، بالاخره یک خبر خوش از انگلستان رسید که محکمه‌ای مانع استرداد جولیان آسانژ موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس به دولت خونخوار امریکا گردید. هرچند این گام اول پیروزی نهادهای مترقی و ضد امپریالیست است که در دفاع از آسانژ تلاش ورزیدند، اما هنوز راه درازی در پیش است که این مدافع واقعی ستمکشان و افشاگر جنایات و پلیدی‌های امریکا از چنگ امپریالیست‌ها رهایی یابد. ایستادگی جولیان آسانژ در برابر دستگاه‌های خونریز نمی‌توانست خشم کاخ‌نشینان غرب و حمایت مردم جهان را در پی نداشته باشد. درحالیکه قدرت‌های جنگ‌افروز جهانی به سردمداری پنتاگون، سراسر سیاره زیبای ما و بخصوص کشورهای جهان سوم را به سوی بربریت و فجایع رنگارنگ سوق داده اند، بلند شدن فریاد دادخواهی آسانژ‌ها، مننگ‌ها و اسنودن‌ها که با قبول ریسک‌های کلانی دست به افشاگری و روشنگری زده اند، نمایانگر آنست که استعمارگران با ماشین عظیم جنگی و دستگاه‌های استخباراتی پیچیده شان قادر نیستند انسانیت را برای همیشه اسیر و منکوب نمایند. درحالیکه به نمایندگی از مردم تیره‌روز افغانستان همبستگی خود را با جولیان آسانژ ابراز می‌دارم، مطمئنم که با پشتیبانی از این انسان متعهد، می‌توانیم او را از چنگال خونین دشمنان انسانیت رهانیده آفتاب عدالت و آزادی در هر گوشه جهان طلوع خواهد کرد.

 

حمله بر زایشگاه دشت‌ برچی

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Wednesday, 13 May 2020 14:30

ملالی جویا، ۲۴ثور ۱۳۹۸

حمله بر زایشگاه دشت‌ برچی

حمله بر زایشگاه دشت‌ برچی و قتل‌عام مادران و نوزادان معصوم، آنچنان مردم ما را در بهت و ماتم فروبرده که برای بیان این قساوت ادبیات فارسی کم می‌آورد، اما زلمی خلیلزاد، این عنصر خاین و بی‌ننگ که چهل‌سال است مربی و حامی جنایتکاران و برباددهندگان افغانستان بوده است، پیامی منتشر کرده که نمک ‌پاشی بر زخم‌های عمیق مردم ماست. این کثافت مردم افغانستان را احمق و بیشعور تصور کرده طوری اکت می‌کند که گویا معامله ننگین به‌اصطلاح صلح او با طالبان خوک‌ صفت، اینان را اهلی ساخته و حال وقتش رسیده که «در برابر دشمن مشترکی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند» با آنان «همکاری» کنیم!! آقای خلیلزاد خر و احمق خودتی اگر تصور کنی که مردم ما «داعش» را تافته جدابافته از طالب تصور کنند. داعش نام مستعار جدید طالبان است که برای کسب وجهه‌ای و رهاسازی گله‌ای از هزاران راس انتحاری‌اش از زندانها، بخشی از بربریتش را زیر این نام پیش می‌برد. گذشته از این چوچه‌های طالبت همین اکنون در سراسر افغانستان مشغول خونریزی و ویرانگری اند. «دشمن مشترک» مردم افغانستان، اشغالگران امریکایی و ناتو و چوچه سگانش اند. خودت منحیث نماینده استعمار امریکایی، مسبب جویبار خونی هستی که در وطن ما جاریست. طالبان، جهادیان، داعشیان و دولت پوشالی غنی – عبدالله و اطرافیان شان همه دشمن مشترک مردم ما اند که تا وقتی گلیم آنان از وطن ما جمع نشود، روز خوبی و صلح و بهروزی نخواهیم دید.

 

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه است

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sunday, 08 March 2020 15:40

ملالی جویا، ۱۸حوت ۱۳۹۸

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه است

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه و عدالت‌ جو علیه ستم، نابرابری، تبعیض جنسیتی و نفرت از فرهنگ مرد سالارانه است. در کشور ما هشتم مارچ درحالی فرا رسید که بعد از دو دهه جنایت و توحش طالبان و اشغالگران امریکایی و ناتو، اینک تحت نام فریبنده و مسخره «پروسه صلح»، امریکا می‌کوشد طالبان این دشمنان خونی زن و انسانیت را رنگمالی کرده در قالب انسان‌های تغییریافته و مدافع عدالت و زن تمثیل کنند تا این موجودات عصر حجری یکبار دیگر بر گرده‌های زخمی مردم ما تحمیل گردند. این وظیفه و رسالت عناصر و تشکل‌های پیشرو و مترقی است که برای برابری حقوق زن و مرد آگاهانه مبارزه نموده به مردم آگاهی دهند که فریب بازی‌ها و شیادی‌های موجود خودفروخته‌ای به نام زلمی خلیلزاد و صاحبانش در قصر سفید را نخورند. فقط با بیداری و مبارزه زنان و مردان این سرزمین است که می‌توان زنجیر های ستم را درهم‌شکسته از فاجعه جاری گذر کرد. تاریخ بارها به اثبات رسانیده است که از راه ساخت و پاخت با جنایتکاران، خاینان و غلامان بیگانگان هرگز به صلح و خوشبختی نخواهیم رسید. به امید روزی که جنبش عظیم و گسترده زنان در کشور ما و سراسر جهان اوج گرفته، بساط استعمار و استبداد و جهالت را برکند که فقط آنوقت زنان جایگاه رفیع شان را همطراز با مردان اشغال خواهند کرد.

 

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه است

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sunday, 08 March 2020 15:40

ملالی جویا، ۱۸حوت ۱۳۹۸

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه است

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه و عدالت‌ جو علیه ستم، نابرابری، تبعیض جنسیتی و نفرت از فرهنگ مرد سالارانه است. در کشور ما هشتم مارچ درحالی فرا رسید که بعد از دو دهه جنایت و توحش طالبان و اشغالگران امریکایی و ناتو، اینک تحت نام فریبنده و مسخره «پروسه صلح»، امریکا می‌کوشد طالبان این دشمنان خونی زن و انسانیت را رنگمالی کرده در قالب انسان‌های تغییریافته و مدافع عدالت و زن تمثیل کنند تا این موجودات عصر حجری یکبار دیگر بر گرده‌های زخمی مردم ما تحمیل گردند. این وظیفه و رسالت عناصر و تشکل‌های پیشرو و مترقی است که برای برابری حقوق زن و مرد آگاهانه مبارزه نموده به مردم آگاهی دهند که فریب بازی‌ها و شیادی‌های موجود خودفروخته‌ای به نام زلمی خلیلزاد و صاحبانش در قصر سفید را نخورند. فقط با بیداری و مبارزه زنان و مردان این سرزمین است که می‌توان زنجیر های ستم را درهم‌شکسته از فاجعه جاری گذر کرد. تاریخ بارها به اثبات رسانیده است که از راه ساخت و پاخت با جنایتکاران، خاینان و غلامان بیگانگان هرگز به صلح و خوشبختی نخواهیم رسید. به امید روزی که جنبش عظیم و گسترده زنان در کشور ما و سراسر جهان اوج گرفته، بساط استعمار و استبداد و جهالت را برکند که فقط آنوقت زنان جایگاه رفیع شان را همطراز با مردان اشغال خواهند کرد.

 

امضای معاهده ننگین امریکا با طالبان

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Monday, 02 March 2020 16:06

ملالی جویا، ۱۲حوت ۱۳۹۸

امضای معاهده ننگین امریکا با طالبان

بالاخره امریکا با امضای معاهده ننگین با دایناسورهای طالبی گویا به یک دستاورد بزرگ تاریخی دست یافتند. چنانچه در گذشته گفته‌ ام بازهم تأکید میکنم که با تضرع و چادر انداختن پیش عناصر سفاک و خودفروخته‌ ای که از خود اراده نداشته اوامر بیگانگان را عملی میسازند، نه تنها به صلح نمی‌رسیم که وحشت و جنگ و کشتار بیگناهان بیشتر و شدیدتر می‌گردد! طی این معاهده در واقع امریکا با پاکستان به توافق رسید که طالبان و نیروهای امریکایی اهداف همدیگر را هدف قرار ندهند، اما جنگ و توحش طالبان علیه مردم بیدفاع ما ادامه خواهد یافت و هزاران ویروس خطرناک این گروه قرون وسطایی از زندانها رها خواهند شد. صلح نمایشی با طالب فقط در پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ در امریکا کمک خواهد کرد، اما به مردم ما پیام‌ آور ختم جنگ و بهروزی نخواهد شد در ضمن امریکا هم بعید است که به زودی از لقمه چرب افغانستان منحیث نقطه مهم استراتیژیک در آسیا دست شسته تمامی نیروهایش را از کشور ما بیرون کشد.

 

قاسم سلیمانی پاسبان درگاه خامنه‌ای جلاد و قاتل افغانها بود

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 07 January 2020 07:05

ملالی جویا، ۱۷جدی ۱۳۹۸

قاسم سلیمانی، جلاد رژیم ددمنش ایران

کشته شدن یک تروریست بین‌المللی به اسم قاسم سلیمانی، جلاد رژیم ددمنش ایران سروصدای زیادی ایجاد نمود. عده‌ای در سوگ‌ این خونریز درگاه خامنه‌ ای مرثیه‌ سرایی کردند و به شکل غیرمستقیم شریک جرم و جنایات این قاتل صدها هزار انسان بی‌ گناه در ایران، عراق، لبنان، یمن، سوریه، افغانستان و... شدند. اگر از تسلیت‌ گویی‌های مجسمه‌ های پلیدی و مزدبگیران رژیم منفور ایران چون کرزی، ضیاءمسعود، لطیف پدرام، محقق، حنیف اتمر، خلیلی، سیدعیسی حسینی مزاری و.... بگذاریم، کسانی هم که لقب کذایی «روشنفکر» را امیل گردن کرده اند، از جنس محمود دولت‌ آبادی ماهیت قبیح شان را با سوگواری برای یک پاسدار ارتجاع و بربریت نمایان ساختند. اکثر آنانی که برای سلیمانی مویه سر دادند، چند هفته قبل، سرکوب وحشیانه و شکنجه و قتل‌ عام هزاران جوان مبارز و به جان‌ رسیده در اعتراضان سراسری ایران وجدان های آلوده شان را تکانی نداد و سکوت مرگبار در برابر این فاجعه اختیار کردند.

ادامه مطلب

 

طالب و داعش هر دو چوچه های حرام امریکا اند

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 09 October 2018 00:00

ملالی جویا، ۱۷ میزان ٦ ١٣٩

Malalai Joya

هفتم اکتبر صفحه‌ سیاهی در تاریخ وطن ماست، درست ۱۷ سال قبل اشغالگران امریکایی و ناتو زیر نام «مبارزه علیه تروریزم» به کشورما هجوم آورده و با ایجاد جلسات و جرگه‌های نمایشی مزدوران خود را یکبار دیگر بر شانه‌های زخمی مردم ما سوار کردند. اشغال و تجاوز نه‌تنها کوچکترین تغییر مثبتی در زندگی مردم ما نیاورد که زخم‌های عمیق و ناسور دیگری را بر پیکر رنجور سرزمین ما علاوه نمود.

ادامه مطلب

 

به خون پاک تان سوگند!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 16 August 2018 00:00

ملالی جویا، ۲۵ اسد ٦ ١٣٩

Malalai Joya

حمله غداران انسان‌ستیز بر «مرکز آموزشی موعود» بصورت دردناک جان ده‌ها جوان و نوجوان عاشق علم و دانش را گرفته قلب ما را داغ‌دارتر ساخت. آنان به جرم هزاره و شیعه بودن به شهادت رسیدند، اما مردم رنجدیده سراسر افغانستان در سوگ شان به ماتم نشستند.

قتل عام دشت‌برچی لکه ننگین دیگری است بر جبین مقامات دولت پوشالی و اربابان خارجی شان که خود در کاخ‌های کانکریتی و موترهای ضدگلوله شان عیش دارند و ملت را لقمه گرگان گرسنه‌ای ساخته اند که خود آنرا با سیاست‌های خاینانه شان روزبروز تقویت می‌کنند.

ادامه مطلب

 

تازه ترین قربانیان جامعه مردسالار و جهل زده

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 02 August 2018 00:00

ملالی جویا، ۱۱ اسد ٦ ١٣٩

Malalai Joya

حامیه گک ۹ ساله در بادغیس و کبرای ١٣ساله در دایکندی تازه ترین قربانیان جامعه مردسالار و جهل زده اند که پرپرشدن معصومانه شان قلب ھر انسان شرافتمند را به درد می آورد. جرم شان این بود که در کشوری به دنیا آمده اند که در آن زن ارزشی بالاتر از ماشین چوچه کشی و وسیله اطفای شهوت مردان ندارد بنا عاملان بدترین ددمنشی ھا در برابر قانون معافیت داشته مورد مجازات قرار نمی گیرند.

اشرف غنی در جریان لاف و پتاق ھای انتخاباتی اش به تاریخ ٩ جون ٢٠١۴ گفته بود: «... دولت را برای چھ می خواھید اگر مصونیت زنان را در ساحت ھای مختلف فراھم کرده نتواند.... دولتی که این مسئولیت را انجام داده نتواند خود را دولت نگوید.»

ادامه مطلب

 

Page 1 of 5