Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations



متحد شویم، یا فنا شویم!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ملالی جویا، ٩ دلو ٦ ١٣٩

Malalai Joya

بار دیگر در قلب کشورم جویبار خون جاریست و ملت در عزا نشسته است. در حمله ددمنشانه در چهارراهی صدارت، بنابر ارقام رسمی بیش از صد تن از هموطنان بیگناه ما به شهادت رسیدند و صدهاتن دیگر مجروح گردیدند. ضجه‌های غمناک مادران و بازماندگان قربانیان قلب مرا خونین و پردرد می‌سازد اما کلماتی نمی‌یابم که تنفرم را از عاملان اصلی این دهشت ابراز نمایم.

سران دولت وحشت ملی اگر ذره‌ای شرم و وجدان می‌داشتند، استعفا نه که خود را برای محاکمه به خاطر اینهمه خون‌های ریخته شده آماده می‌ساختند. اما همه میدانیم که ریشه اصلی تیره‌بختی‌های مردم ما در حاکمیت خاینان و پلیدانی نهفته است که ابتدا توسط امریکا و غرب از هرگونه وجدان و احساس انسانی و ملی تهی گشته بعد به کرسی‌های دالرزا و بلند نصب شده اند. برای این اراذل، کرسی و منافع ارباب بیرونی به مراتب نسبت به سرنوشت ملت ارزش دارد بنا هیچ‌ مقدار خون و ماتم ملت نمی‌تواند آنان را تکان دهد. درحالیکه کشورحمام خون گشته، خاینانی از نوع غنی، عبدالله، عطا، کرزی، اتمر، استانکزی و غیره بالای پست‌های دولتی کله‌شکنی داشته برای حفظ مقام مشغول شعله‌ور ساختن اختلافات قومی و سمتی و زبانی و مذهبی میان مردم اند و با سفاکانی چون گلبدین دست دوستی می‌دهند.

این تنها کابل نیست که در آتش و خون می‌جوشد، اکثر ولایات کشور عملا در دست وحشیان داعشی و طالبی و جنگسالار این چاکران بیگانگان افتیده مردم ما با شرایط اسفباری بسر می‌کنند. اما سخنگویان وجدان‌باخته حکومتی می‌کوشند چتلی و گند حکومت را لیسیده اوضاع را عادی وانمود ساخته در جهنم سوزان سخن از «دستاوردها» می‌زنند.

حکومت و به اصطلاح تحلیلگران مزدبگیر با نسبت دادن هر تیره‌روزی به «توطئه پاکستان و آی.اس.آی» تلاش دارند که دستان خونین امریکا و غرب را در فاجعه کشور پنهان نگهدارند. اما باید دانست که امریکا دشمن اصلی مردم ماست و چهل سال تمام است که دولتهای پلید و استخبارات و ارتش جنایتکار‌پرور پاکستان عمدتا مطابق طرح و پلان و پول امریکا و انگلستان در کشور ما تروریست‌پروری و جنایت و ویرانگری می‌کند. تا دستان خونپر امریکا و چاکرانش از سرنوشت وطن ما کوتاه نشود، هرگز نمی‌توان به سیاست‌های شیطانی پاکستان و ایران و دیگر دولتهای منفور منطقه پاسخ درخور داد.

تا زمانیکه اشغالگران امریکایی و ناتو در کشور حضور دارند و جانوران انسان‌نما درقدرت باشند ملت ما هرگز روز خوشی را نخواهد دید و هر روز داعش و طالب این پروژه کثیف امریکا و غرب و کشورهای منطقه باهمدستی بلندپایه‌ترین مقامات دولت پوشالی ع و غ ملت را در سوگ خواهد نشاند. اگر طالبان و داعشیان غلامان امریکا نمی‌بودند، چطور است که پایگاه‌ها و مراکز امریکا و ناتو از این حملات مصون بوده فقط مردم بیگناه و معصوم ما پیاپی هدف قرار می‌گیرند.

هموطنان شریف!

هیچ ملتی بدون مبارزه و خودگذری نتوانسته است به آرامش و خوشبختی برسد. تنها راه اتحاد و همبستگی ملی ماست علیه ستم‌پیشگان و میهنفروشانی که تلاش دارند خود را رهبران ملت جا بزنند. تا به دور از مرزبندی های قومی و سمتی و زبانی و مذهبی متحد و یکدست نشویم، از این سوگواری و ماتم ملی رهایی نخواهیم داشت.