Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations

حمله بر زایشگاه دشت‌ برچی

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ملالی جویا، ۲۴ثور ۱۳۹۸

حمله بر زایشگاه دشت‌ برچی

حمله بر زایشگاه دشت‌ برچی و قتل‌عام مادران و نوزادان معصوم، آنچنان مردم ما را در بهت و ماتم فروبرده که برای بیان این قساوت ادبیات فارسی کم می‌آورد، اما زلمی خلیلزاد، این عنصر خاین و بی‌ننگ که چهل‌سال است مربی و حامی جنایتکاران و برباددهندگان افغانستان بوده است، پیامی منتشر کرده که نمک ‌پاشی بر زخم‌های عمیق مردم ماست. این کثافت مردم افغانستان را احمق و بیشعور تصور کرده طوری اکت می‌کند که گویا معامله ننگین به‌اصطلاح صلح او با طالبان خوک‌ صفت، اینان را اهلی ساخته و حال وقتش رسیده که «در برابر دشمن مشترکی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند» با آنان «همکاری» کنیم!! آقای خلیلزاد خر و احمق خودتی اگر تصور کنی که مردم ما «داعش» را تافته جدابافته از طالب تصور کنند. داعش نام مستعار جدید طالبان است که برای کسب وجهه‌ای و رهاسازی گله‌ای از هزاران راس انتحاری‌اش از زندانها، بخشی از بربریتش را زیر این نام پیش می‌برد. گذشته از این چوچه‌های طالبت همین اکنون در سراسر افغانستان مشغول خونریزی و ویرانگری اند. «دشمن مشترک» مردم افغانستان، اشغالگران امریکایی و ناتو و چوچه سگانش اند. خودت منحیث نماینده استعمار امریکایی، مسبب جویبار خونی هستی که در وطن ما جاریست. طالبان، جهادیان، داعشیان و دولت پوشالی غنی – عبدالله و اطرافیان شان همه دشمن مشترک مردم ما اند که تا وقتی گلیم آنان از وطن ما جمع نشود، روز خوبی و صلح و بهروزی نخواهیم دید.