Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations

Login Form

هفت اکتوبر روز اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sunday, 08 October 2017 00:00

ملالی جویا، ۱٦ میزان ٦ ١٣٩

Malalai Joya

هفت اکتوبر روز اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو، یک روز شوم در تاریخ ماست که پیامدهای فاجعه‌ باری برای وطن و مردم ما داشت که دامنه‌آن با گذشت شانزده سال ادامه دارد و هر روز ابعاد خونین‌ تر و تراژیک ‌تر بخود می ‌گیرد. اشغال کشور ما توسط امریکا و ناتو آغاز فصل جدید جنگ‌های خونین امریکا بود که دامنه آن به عراق، سوریه، لیبیا، یمن، اکراین و غیره کشانیده شد که میلیونها انسان بی‌گناه کشته شدند و معلوم نیست که چه خلقهای‌دیگری هدف بعدی خواهند بود.

امریکا و متحدانش زیر نام «مبارزه علیه تروریزم» و «رهایی زنان افغان»‌وطن ما را اشغال کردند، اما با گذشت یک و نیم دهه نه تنها طالبان قوی‌ تر، خونخوار تر و هار تر گردیدند بلکه وطن ما طعمه طاعون جنگسالاری، داعش، مافیای مواد مخدر و فساد گردیده زنانش نیز در دوزخ سوزانی کباب می‌شوند. امروز میهن ما سیاه ‌ترین و مکدر ترین روزهای تاریخش را سپری می‌ کند و بخصوص جوانان امید ‌باخته ‌اش راه فرار می‌جویند.

ادامه مطلب

 

7th October is the occupation day of Afghanistan

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sunday, 08 October 2017 00:00

Malalai Joya, October.8, 2017

merzulang

7th October is the occupation day of Afghanistan by USA & NATO, it is one of the worst days in our history that its consequences had disastrous impact for our people and country, which is also continuing after 16 years and everyday it is getting bloodier and more tragic. Occupation of Afghanistan by USA & NATO was beginning of a new phase of US bloody war and its amplitude dragged Iraq, Syria, Libya, Yemen, Ukraine etc., that killed millions of innocent people and not known yet how much more nations will be targeted further.

In the name of “War against terrorism” and “Afghan women freedom” USA and its allies occupied our country, but after passing one and half decade Taliban not only got more powerful, more blood thirsty and cruel, but also our country became plague bait of warlords, ISIS, drug mafia and corruption and its women also getting roasted in burning hell. Today our country is going thru its most macerated and the blackest days of its history and especially its hopeless youth are finding ways to escape.

read more

 

Let us stand by the people of Mirzawlang with solidarity and struggle!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 15 August 2017 00:00

Malalai Joya, Augest.15, 2017

merzulang

Once again, the most ill-fated and forgotten of our compatriots were brutally massacred by the Taliban and ISIS murderers. The whole country mourns again. Taliban and ISIS brutes, who kill and commit the most vicious anti-human acts with cries of “Allahu Akbar” (God is great), are the uncontrollable crusade created by colonizers and religious fascists of the region, all to attain their dark aims in the region by using them like bloodhounds.

With attacks on ethnic and sectarian minorities, these mercenaries of the infamous Pakistani, Iranian, US, and Arab countries, are attempting to sink Afghanistan into another disaster, but luckily, solidarity across the country against this conspiracy of national traitors shows that our people have gained this awareness to not easily fall into this trap of colonialism and reactionary, even though their wing is broken and they cannot fly to the peaks of freedom and justice just yet.

read more

 

با همبستگی و مبارزه مردم مظلوم میرزااولنگ را تنها نگذاریم!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Saturday, 12 August 2017 07:11

ملالی جویا،۱۹ اسد ٦ ١٣٩

Malalai Joya

یکبار دیگر تیره‌روزترین و فراموش‌شده ترین هموطنان ما در میرزااولنگ مورد قتل‌عام وحشیانه ددمنشان طالبی و داعشی قرار گرفته مردم سراسر کشور ما در سوگ فرو رفتند. طالبان و داعشیان که با شعار «الله اکبر» خون می‌ریزند و به سبعانه‌ترین اعمال ضدانسانی متوسل می‌شوند، همه لشکر بی‌اراده و جهل‌پرورده استعمار و فاشیست‌های دینی منطقه اند که برای اهداف شوم آنان همچون سگان شکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با حمله بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، مزدبگیران دولتهای منفور پاکستان، ایران، امریکا و عربستان می‌کوشند افغانستان را در فاجعه دیگری غوطه‌ور سازند، اما خوشبختانه احساس همبستگی سراسری در برابر این توطئه‌های خاینان ملی نشان داد که مردم ما به آگاهی‌های معین دست یافته دیگر به آسانی در جال استعمار و ارتجاع اسیرشدنی نیستند هرچند امروز بال شان شکسته و عجالتا توان پرواز بر قله‌های بلند آزادی و عدالت را ندارند.

ادامه مطلب

 

Malalai Joya: One woman standing against warlords

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 25 May 2017 09:10

The New Arab, May.16, 2017

Malalai Joya interview with the new arab

Exclusive interview: Malalai Joya, the former Afghan parliamentarian, tells The New Arab that education is key to empowering the people who need it most.

"The resistance of the people is the real hope," says Malalai Joya, a fearless human rights activist and a former member of the Afghan parliament.

She was speaking in Rome about the threat faced by human rights defenders around the world. But she hardly spoke about her struggle, and more about that of all Afghans fighting discrimination and oppression.

"The European countries are deporting Afghans back," she says. "But many of them have only two ways in front of them: to became drug addicted, or to join the Islamic State group or Taliban who pay $600 per month for their fighters.

read more

 

هفت و هشت ثور دو روز شوم در تقویم ما

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 27 April 2017 00:00

ملالی جویا،٢۷ ثور ٦ ١٣٩

Malalai Joya

چه خوب گفته اند «ملتی که تاریخ نخواند و از آن عبرت نگیرد محکوم به تکرار آن است.»

بلی ما زمانی می‌توانیم که یک آینده شفاف و عادلانه داشته باشیم که با گذشته تسویه حساب بی‌گذشت صورت بگیرد در غیر آن شاهد تکرار تاریخ حتی به شکل مفتضح‌ترآن خواهیم بود.

هر چند سالیان سال از سیاهروزهای هفت و هشت ثور می‌گذرد با آنهم امروز مردم ما از کابوس وحشتناک آن رنج می‌برند و هنوز هم جمع وسیعی از عوامل این دو روز فجیع بر سرنوشت مردم ما حاکم بوده به فاشیزم شان با تغییر فزیکی و شعار متفاوت از گذشته اما با عین ماهیت ادامه می‌دهند. ریشه این همه فجایع در افغانستان از فقر گرفته تا خشونت علیه زنان، بی‌سوادی، بیکاری، اعتیاد، مافیای مواد مخدر، مهاجرت، دامن زدن به تضادهای قومی، سمتی، لسانی وده‌ها بلای دیگر در وجود این زخم‌های فاسد و گندیده تاریخ نهفته است.

ادامه مطلب

 

27th and 28th April, odious days of our history!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 27 April 2017 00:00

Malalai Joya, 27 April, 2017

rakat yar

“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”

How well it has been said. Yes, we can have a just and transparent future, if we settle accounts with the past. Otherwise, we will witness the repeat of history, maybe in a worse fashion.

Although many years have passed since the dark days of 27th and 28th April, our people still suffer from the terrible nightmare of those days. A large number of the perpetrators of these days still rule over our people, and continue their fascism with a change in their appearance, but not in their nature. The root cause of all the disasters in Afghanistan, from poverty to domestic violence against women, illiteracy, unemployment, drug addiction, drug mafia, refugee crisis, tribal, regional, and linguistic divisions, and tens of others, lie in the wounds of this corrupt and decaying history.

read more

 

We condemn Trump and the U.S. for dropping their largest non-nuclear bomb on Afghanistan!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sunday, 16 April 2017 09:01

Malalai Joya, 16 April, 2017

rakat yar

The use of the so-called “Mother of all Bombs," the biggest non-nuclear bomb in the U.S. arsenal, on the Achin district of Nangarhar is a warning to the people of Afghanistan that the U.S. is ready to use its deadliest weapons to prolong their presence in the region.

The claim that the target of this bomb was ISIS is a lie because, I believe, the U.S. does not truly want to see the destruction of the Taliban, ISIS, and Al Qaeda in Afghanistan. Rather, it has contributed to nurturing this deadly virus in our country all these years.

Read More

 

رُستاق نماد اتحاد، همبستگی و مبارزه

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sunday, 16 April 2017 08:17

ملالی جویا،٢۷ حمل٦ ١٣٩

Malalai Joya

اعترضات الهامبخش اهالی شریف ولسوالی رُستاق تخار را تعقیب کرده از ایستادگی آنان در برابر جنگسالاران وحشی و ستم نیرو گرفته به شهامت و اتحاد و مبارزه برحق آنان درود گرم می‌فرستم. در ضمن من خود را در سوگ شهادت ویس‌الدین مسلم، فرزند صدیق رستاقیان شریک دانسته به خانواده و مردم ستمکش آن دیار طغیان‌گر تسلیت عرض می‌کنم.

تظاهرات حق‌طلبانه مردم سربلند رُستاق که با اشتراک هزاران تن از ملیت‌ها و اقشار مختلف راه‌اندازی گردیده بود، لرزه بر اندام خاینان و ستمکاران زورگو و جبار انداخته مایۀ مباهات هر انسان آزاده گردیده است. شما در عمل نشان دادید که اگر بدور از مرزبندی‌های کثیف قومی و زبانی و سمتی مشت‌های خود را علیه خاینان گره کرده بر خواست‌های جسورانه خود پافشاری کنیم، قادریم تفنگ و ماشین جنگی زورگویان پلشت را ناکاره ساخته آنان را وادر به تسلیم سازیم.

ادامه مطلب

 

Let us turn this Women’s Day to the day of the freedom of women from oppression and discrimination!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Saturday, 11 March 2017 06:17

Malalai Joya, 11 March, 2017

rakat yar

On this International Women’s Day, I wish all the women of the world, and especially the suffering women of my country from the bottom of my heart. While progressive and struggler women around the world are celebrating this day, to not just exchange their experiences, but to also take bigger practical steps towards uprooting all kinds of violence and discrimination against women, Afghan women are deprived of their most basic rights and face barbarism and cruelties every day. Islamic fundamentalists have driven half of our society towards disaster with their medieval and misogynist mindsets, and their US and Western masters shamelessly misuse the Afghan women’s sufferings for their devious and war monger plans.

While the criminals and Ikhwanis in our country have learned to show a handful of sold-out women as proof of their support for women, but their nature is no different from the Taliban and ISIS. These days, even traitorous Gulbuddinis, whose long history of acid attacks on the girls of Kabul and other such acts are still fresh in the memory of our women, are trying to portray themselves as advocates of women’s rights so they can better fulfill their new role for their US masters in the puppet government.

read more

 

روز جهانی زن را به روز رهایی زنان از بند ستم و تبعیض بدل کنیم!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 07 March 2017 08:58

ملالی جویا،۱۷ حوت ١٣٩۵

Malalai Joya

روز جهانی زن را به همه زنان جهان بخصوص زنان ستم‌کش کشورم از صمیم قلب تبریک می‌گویم. در حالیکه زنان مبارز و پیشرو در گوشه و کنار گیتی این روز را تجلیل می‌نمایند تا نه تنها تجارب شان را با همدیگر تبادله کنند بلکه تلاش دارند گام‌های بزرگ عملی جهت ریشه‌کن کردن هر نوع خشونت و تبعیض علیه زنان بردارند، متاسفانه زنان افغان از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم بوده وهر روز شاهد بربریت و سفاکی‌های کم‌نظیر اند. بنیادگرایان اسلامی، با افکار عصرحجری و زن‌ستیزانه شان، نیم نفوس جامعه ما را به سوی فاجعه کشانیده اند و بادارن امریکایی و غربی شان هم بصورت بیشرمانه از تیره‌روزی زن افغان برای برنامه‌های شیطانی و جنگ‌طلبانه شان در کشور ما سود تبلیغاتی می‌برند.

ادامه مطلب

 

UN’s commits yet another treason against our people

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Wednesday, 15 February 2017 09:04

Malalai Joya, 15 february, 2017

rakat yar

UN, the tool in the hands of the US and West, removed Gulbuddin’s shameful name from its black list, so this international criminal can continue his crimes and brutality under the wing of the US. By removing the name of the most heinous Afghan criminal against the wishes of the majority of our people, the UN has committed yet another unforgivable treason against us. Under the beautiful guise of “peace”, they are bringing back the most savage enemies of peace and the cause of the sufferings of our nation, so they can ride roughshod on our wounded people once more.

Only some months back, Gulbuddin pledged his allegiance to ISIS, and his spokespersons shamelessly defended suicide attacks on television. How is it that the UN removed this infamous murderer from its black list, by the US’s request? Is it because the US wants to use its long-time and well-experienced agent for the last time as he nears his grave? Throughout his political life, Gulbuddin has proved that he is ready to become the chained servant of any country in return for Dollars and power. This rascal did not even hesitate to become the lapdog of the devious Iranian and Israeli government.

read more

 

خیانت دیگر سازمان ملل متحد در حق مردم ما

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Saturday, 11 February 2017 09:01

ملالی جویا،۲۲ دلو ١٣٩۵

Malalai Joya

ملل متحد، منحیث آله دست امریکا و غرب، نام ننگین گلبدین را از لیست سیاه بیرون کرد چون قرار است این تروریست بین‌المللی بعد ازین تحت سایه امریکا، به صورت قانونی و رسمی به جنایت و وحشیگری‌ ادامه دهد. ملل متحد با حذف نام پلیدترین ستمکار افغان، در واقع برخلاف خواست اکثریت مردم درد‌دیده ما، خیانت نابخشودنی دیگری در حق ما مرتکب گردید. زیر نام زیبای «صلح»، اینان می‌کوشد که یکبار دیگر سفاک‌ترین دشمنان صلح و عوامل تیره‌روزی افغانها را بر گرده‌های زخمی توده‌های به جان‌رسیده ما حاکم نمایند.

درحالیکه فقط چند ماه قبل گلبدین بیعتش از داعش را اعلام نموده و سخنگویانش با بیشرمی تمام در میزگردهای تلویزیونی از حملات انتحاری دفاع می‌کردند، چه شد که ملل متحد یکباره بنابر خواست امریکا نام این آدمخوار و منفورترین چهره افغانستان را از لیست سیاه برون کرد؟ مگر نه اینست که امریکا می‌کوشد این غلام حلقه‌به گوش و دیرینه‌اش را درحالیکه پا بر لب گور گذاشته در آخرین ماموریت بکار بگمارد؟ گلبدین در طول حیات سیاسی‌اش ثابت نموده که حاضر است در برابر امکانات و دالر و قدرت زنجیر غلامی هر کشوری را به گردن اندازد. این گرگ مکار حتی از افتیدن به دامان رژیم‌های شیطان‌صفت ایران و اسراییل هم ابایی نداشته است.

ادامه مطلب

 

Donald Trump and the decay of the colonialist USA

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 24 January 2017 00:00

Malalai Joya, 24 January, 2017

malalai joya

After months of deafening propaganda for the so-called elections, Donald Trump has finally headed to the White House. Throughout their campaigns, we saw that the two nominees, Hilary Clinton and Trump, were not different from each other in nature, and had recorded their names in history as two of the most infamous candidates of the US elections. Their ludicrous television debates were at the level of the ignorant Jehadi and Taliban of Afghanistan, as they attacked each other. All this clearly shows the nature of the current US system and the decay of this false empire from within. It is thanks to this dirty system that a misogynist rapist, racist and mentally ill person has become the ruler of a nation of 300 million people!

read more

 

دونالد ترامپ و پوسیدگی سیستم استعماری امریکا

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Monday, 23 January 2017 00:00

ملالی جویا،۴ دلو ١٣٩۵

Malalai Joya

بالاخره بعد از ماه‌ها تبلیغات کرکننده به اصطلاح انتخابات دونالد ترامپ به کاخ سفید راه یافت. چنانچه شاهد کارزار انتخاباتی دو نامزد (هیلری کلنتن و ترامپ) بودیم، ایندو هیچ فرق ماهوی باهم نداشته منحیث نفرت‌انگیزترین کاندیدها در تاریخ امریکا ثبت شدند. مناظره‌های مضحک و مسخره تلویزیونی آنان که در سطح جهادی‌ها و طالبان جاهل ما فقط علیه همدیگر جفیدند، به خوبی ماهیت سیستم حاکمه امریکا را برملا و پوسیدگی درونی امپراتوری دروغ را نمایان می‌ساخت. از کرامات همین سیستم گندیده‌است که یک متجاوز جنسی ضد زن، نژادپرست و بیمار روانی سکاندار ملت سیصدمیلیونی می‌شود!

ادامه مطلب

 

More Articles...

Page 2 of 17