Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations

Login Form

درود و تعظیم به زنان قهرمان و شرافتمند کوبانی!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by ملالی جویا Saturday, 31 October 2015 00:00

ملالی جویا, ۹ عقرب ۱۳۹۴

Malalai Joya

اول نوامبر مصادف است با روز جهانی همبستگی با کوبانی. خیزش زنان مبارز کوبانی علیه وحشیان داعشی، با آنهمه قهرمانی و جانفشانی مبارزان کورد در صفحات تاریخ بشریت با خط زرین رقم خورده است.

حمایت و همبستگی با شیر زنان و مردان دلیر و آزاده کوبانی و روژاوا، وظیفه هر فرد و نیرویی است که به انسانیت، آزادی و دموکراسی متعهد است و علیه ارتجاع و بنیادگرایی می‌رزمد.

رزم‌آوران کوبانی در این مبارزه برحق و بزرگ علیه وحشی‌ترین لشکر جهالت و جنایت تنها نیستند. من نیز به نمایندگی از زنان رنجدیده افغانستان دستان پرتوان شانرا به گرمی فشرده در کنار آنان قرار دارم.

نبرد کوبانی در برابر تروریزم و افکار ضدبشری داعشی در واقع بخشی از پیکار مردم افغانستان است که بیش از چهار دهه می‌شود که از این ویروس کشنده رنج می‌برند.

ادامه مطلب

 

Salutations to the noble heroines of Kobani!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by Malalai Joya Saturday, 31 October 2015 00:00

Malalai Joya , october 31, 2015

kunduz in the hands of the Taliban

November 1st coincides with the Global Day for Kobani. The uprising of the struggler women of Kobani, the heroic resistance against the ISIS brutes, and the sacrifices given by the Kurdish people, has been written across the pages of the history of mankind in golden letters. It is the duty of every individual and force that believes in humanity, freedom, and democracy, and struggles against reactionary and fundamentalism, to support and stand in solidarity with the brave men and women of Kobani and Rojava.

The fighters of Kobani are not alone in this great struggle for justice against the most savage gang of ignorant and criminal beings. I warmly shake your strong hands on behalf of the suffering women of Afghanistan and stand by you. The fight in Kobani against the terrorism and anti-human thoughts of ISIS is in reality a part of the struggle of the people of Afghanistan who have been suffering from this deadly virus for the past four decades.

read more

 

پرچم جنبش انقلابی ترکیه از خون شهیدانش سرختر گشته است

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by DCMJ Sunday, 11 October 2015 00:00

ملالی جویا, ۱۹ میزان ۱۳۹۴

Malalai Joya

قتل عام وحشیانه حدود صدتن از مبارزان ضد دولت فاشیستی اردوغان در جریان یک راهپیمایی در شهر انقره ترکیه، تمامی آزادیخواهان جهان را سوگوار ساخت. ضمن اینکه این فاجعه دردناک را محکوم میکنم، خود را در سوگ از دست دادن زنان و مردان عدالتخواه و مترقی که برای یک دنیای بهتر میرزمیدند، شریک میدانم با همسنگران و خانواده های آنان اظهار همبستگی و همدردی میکنم.

من شکی ندارم که رژیم بنیادگرا و مستبد اردوغان عامل اصلی این جنایت بوده با ایجاد ترور و وحشت تلاش دارد جایگاه متزلزش را احیا نموده نتیجه انتخابات آتی ترکیه را به نفع حزب پوسیده «عدالت و توسعه» دستکاری کند. من ایمان کامل دارم که احزاب و نیرو های دموکراسی طلب و انقلابی ترکیه با اتحاد و مبارزه پیگیر شان خواب های خوش حاکمان ضدمردمی ترکیه را حرام ساخته، اینبار نیز با سوگند به خود شهیدان جانباخته استوارتر از گذشته مشت های محکمی بر پوزه نظام فاشیستی اردوغان حواله خواهند کرد.

ادامه مطلب

 

چهاردهمین سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by DCMJ Thursday, 08 October 2015 00:00

ملالی جویا, ۱۶ میزان ۱۳۹۴

Malalai Joya

چهاردهمین سالروز اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو با بمباردمان وحشیانه شفاخانه «داکتران بدون مرز» درقندز و شهادت داکتران و بیماران مظلوم آن ولایت رقم خورد.

چنانچه همه میدانیم متاسفانه این نه اولین جنایت جنگی نیروهای امریکایی بوده ونه هم آخرین خواهد بود. کشتار بی ‌رحمانه صدها هزار هموطن بی ‌دفاع ما توسط عساکر خارجی و بمباردمان های کور هیتلری شان، آزمایش خطرناکترین سلاح‌ها در خاک ما، هدف قرار دادن مکرر مراسم خوشی مردم، بی‌حرمتی به اجساد کشته شده‌گان، حمایت از جانی‌ترین و ستمگرترین نیروها و افراد و هزاران خیانت دیگر امریکا و ناتو را مردم و تاریخ ما هرگز فراموش نخواهند کرد.

خوشبختانه مردم ما طی چهارده سال اشغال به این آگاهی رسیده اند که تمامی نیروهای سیاه و پلید بنیادگرا از قبیل تنظیمی، القاعده، طالبان، داعش و... با دالر و سلاح امریکا و بخاطر اهداف استراتژیک، سیاسی و اقتصادی این ابرقدرت جهانخوار زاده شده و برسرنوشت مردم ما تحمیل گردیده اند. به همین دلیل خاینان پلیدی چون سیاف، کرزی، عطا، دوستم، اشرف غنی، اسماعیل‌خان، عبدالله، محقق و نظایرشان با همه اکت و اداهای به ظاهر «ملی» شان قادر نیستند به چشم مردم خاک پاشیده چهره کریه و ضدملی شانرا پنهان کنند.

ادامه مطلب

 

شاهرخ زمانی، کارگر مبارز که جاودانه گشت ‍‍‍‍‍‍‍

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by DCMJ Tuesday, 06 October 2015 07:52

ملالی جویا, ۱ میزان ۱۳۹۴

Malalai Joya

خبر مرگ مشکوک شاهرخ زمانی، کارگر مبارز در زندان مخوف رژیم سفاک ایران قلب هزاران هزار انسان مدافع آزادی، برابری و عدالت را اندوهگین ساخت. من هم با نیروهای آزادیخواه و پیشرو ایران در سوگ از دست دادن این فرزند اصیل خلق خود را شریک دانسته و مرگ دردناک او را ضایعه بزرگی برای جنبش مترقی ایران می‌دانم.

رژیم ددمنش «ولایت فقیه» حتی از صلابت مبارزان فداکار و وطندوست در کشتارگاه های شان هراس داشته درصدد نابودی فزیکی آنان برآمده و به این شکل میکوشد جلو آگاهی و مبارزه حق‌طلبانه مردم را بگیرند اما فراموش میکنند که با پرپر شدن هر فرد آگاه و جان‌گذشته جامعه، مبارزان دیگری زاده می‌شوند و پرچم مبارزه سرخ‌تر می‌گردد.

ادامه مطلب

 

سقوط قندوز، تف دیگری به روی حکومت وحشت ملی

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by DCMJ Friday, 02 October 2015 00:00

ملالی جویا, ۱۰ میزان ۱۳۹۴

Malalai Joya

خبرهای دردناک وحشت و خونریزی و سیهروزی مردم در قندوز قلب هر افغان باوجدان را جریحه‌دار می‌سازد. من خود را در ماتم جانکاه مردم مظلوم این ولایت شریک دانسته به خاطر از دست دادن عزیزان شان تسلیت می‌گویم.

سقوط قندوز به دست لشکر وحشی طالبان نه تنها انتهای پوسیدگی و شاریدگی نظام پوشالی و مافیایی وحشت ملی را نمایان ساخت بلکه رساننده آنست که حاکمیت خاینان ملی و نوکران امریکا و غرب در کشور، وطن ما را به سوی روزهای سیاهتر و خونین‌تری سوق داده است. مقامات نامحترم ارگ‌نشین هم به جای شرمساری و استعفا از مقام شان، به عوامفریبی و رذالت مصروف اند و با ساختن کمسیون بر این افتضاح شان سرپوش می‌گذارند.

طالبان این غلامان آی.اس.آی طی ۱۴ سال از برکت اشغال افغانستان توسط امریکا و متحدینش عملا به شکل مستقیم و غیر مستقیم درین نظام ضد مردمی در کنار برادران همفکر تنظیمی شان در قدرت سهیم بودند. امروز هم اینان در تبانی با رده‌های بالایی حکومت دزدان دست به پیشروی های کنونی زده اند.

ادامه مطلب

 

The fall of Kunduz, yet another humiliation for the national ‘terror’ government

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by DCMJ Friday, 02 October 2015 00:00

Malalai Joya , october 2, 2015

kunduz in the hands of the Taliban

The painful news of the brutality, bloodshed, and disaster of the people of Kunduz pierces the heart of every Afghan with a conscience. I mourn with the oppressed people of this province and offer my condolences for the loss of their loved ones.

The fall of Kunduz in the hands of the savage Taliban not only demonstrates the decadence of this puppet and mafia regime, but also shows that the rule of national traitors and stooges of the US and West is sinking our country in dark and bloody days. The officials in Arg are busy deceiving our people by making commissions to cover up this disgrace instead of shamefully giving their resignations.

The Taliban, these lackeys of ISI, have practically, directly or indirectly, had their share of power in this anti-people state next to their factional brethren-in-creed for the past 14 years, thanks to the occupation of Afghanistan by the US and its allies.

read more

 

Shahrukh Zamani, the struggler worker that has been immortalized

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by Malalai Joya Saturday, 26 September 2015 00:00

Malalai Joya, september 26, 2015

Malalai Joya

The news of the questionable death of Shahrukh Zamani, the struggler worker, in the dreadful prison of the bloodthirsty Iranian regime has wrenched the hearts of thousands and thousands of defenders of freedom, equality, and justice. I include myself with the freedom-seeking and progressive forces of Iran as they mourn the loss of this true son of the Iranian nation, and see his death as a painful loss for the progressive movement in Iran.

The murderous regime of Vilayate Faqih is fearful of the strength of the devoted patriotic strugglers even inside their own slaughterhouses, and has started to physically destroy them. They are trying to hinder the consciousness and just struggle of the people in this way, but are forgetting that with the devastation of every patriotic and devoted struggler in the society, many other strugglers are born and the banner of this struggle will only turn more crimson.

read more

 

ملاعمر، مهره سوخته امریکا و پاکستان

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by کمیته دفاع ملالی جویا Friday, 31 July 2015 04:57

ملالی جویا, ۹ اسد ۱۳۹۴

Malalai Joya

ملاعمر هرچند مثل سایر جنایتکاران افغان سالها قبل در افکار عامه ملت مرده بود، ظاهرا با مرگ طبیعی، بدون تصفیه جنایت و خیانت‌هایش به زباله‌دان تاریخ رفت. دیگر برای سگ و پشک افغانستان هم هویدا گشته است که ملاعمر مثل اسامه بن‌لادن از مهره‌های ساخته و پرداخته سی.آی.ای امریکا بود که مسئولیت پرورشش را به آی.اس.آی پاکستان سپرده بود. این نکته را مادر و پدر معنوی طالبان، بینظیر بوتو و نصیرالله بابر سالها قبل فاش نموده بودند.

ملاعمر را سالها امریکا و نوکرانش قهرمان ساخته «امیرالمومنین» اعلان کردند. او یک بازیچه در دست استخبارات پاکستان بود. مرگ این مهره سوخته هم تاثیری بر اوضاع افغانستان نخواهد داشت، چون او نه یک رهبر موثر بلکه کوک‌شده خارجی‌ها بود و جایش را به یک جانی دیگر خواهند سپرد. ثانیا پروژه طالب به اهدافش نایل گردیده است و دیگر امریکا به آن نیازی ندارد چون جایش را به «داعش» و ابوبکر البغدادی سپرده است. رهبر هیچ نیروی سیاه و وابسته به بیگانگان سرنوشت بهتری از ملاعمر و اسامه و صدام و قذافی و نظایر شان نخواهد داشت. اینان تا وقتی برای بادار مورد استفاده دارند از آنان کار می‌کشند و روزی که تاریخ شان پایان یافت، در عالم ذلت می‌میرند.

read more

 

Meeting of Malalai with the eleven victim family in Kabul

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by DCMJ Monday, 27 July 2015 10:49

Malalai Joya, July 26, 2015

Malalai Joya

On July 23, 2015, Malalai Joya met with the mourning families of the eleven of our Hazara compatriots who were kidnapped by the Taliban brutes five months back. These families are in an endless pain of waiting for the return of their loved ones and have set up a tent in Zarnigar Park to protest this situation.

These families told Joya that they had contacted government heads including Sarwar Danish, Khalili, Mohaqiq, Ghani, and others, several times after the kidnapping but it had borne no result.

read more

 

دیدار ملالی با خانواده های یازده تن از هموطنان هزاره ما

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by کمیته دفاع ملالی جویا Monday, 27 July 2015 10:14

ملالی جویا,١١ سرطان۱۳٩٤

Malalai Joya

ملالی جویا به تاریخ اول اسد ۱۳۹۴ با خانواده های سوگوار یازده تن از هموطنان هزاره ‌ما دیدار نمود که دلبندان شان توسط وحشیان طالبی ربوده شدند و پنج ماه تمام در نبود آنان درد جانکاه کشیده در پارک زرنگار کابل خیمه اعتراض برپا کرده اند.

آنان به جویا گفتند که بعد از ربوده شدن دلبندان شان بارها به سران حکومت چون سرور دانش، خلیلی، محقق، غنی و غیره رجوع کرده اند اما هیچ نتیجه‌ای نداده است.

read more

 

Denying rumors that Malalai Joya has taken asylum abroad

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by DCMJ Monday, 27 July 2015 09:38

Malalai Joya, July 25, 2015

Malalai Joya

Malalai Joya has taken asylum in Canada or Australia or Germany and has left her country. I have heard these rumors for quite some time now. These rumors remind me of the propaganda campaign started by my enemies and opponents after my speech in Loya Jirga in 2003 when I exposed the reality of these people. That smear campaign also tried to tell people that I gave that speech so that I could get asylum in western countries, not that they were my honest words and sympathy for my suffering nation.

read more

 

رد شایعات که گویا ملالی جویا پناهندگی گرفته است

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by کمیته دفاع ملالی جویا Monday, 27 July 2015 09:26

ملالی جویا,۲ اسد۱۳٩٤

Malalai Joya

مدتهاست شعایاتی به گوشم می‌رسد که گویا ملالی جویا در کانادا یا آسترالیا یا آلمان پناهندگی گرفته کشورش را ترک گفته است. این شایعات مرا به یاد تبلیغاتی می‌اندازد که بعد از صحبت‌های افشاگرانه‌ام در لویه جرگه قانون اساسی در سال ۲۰۰۳ توسط دشمنان و مخالفان به راه انداخته شده بود تا طوری وانمود سازند که سخنان رک و صریح من به خاطر گرفتن پناهندگی و رسیدن به غرب است و نه همدردی واقعی با ملت ستم‌کش شده‌ام.

read more

 

Joya's meeting with mourning family of Sadiq and Saima

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by DCMJ Monday, 27 July 2015 09:11

Malalai Joya, July 17, 2015

Malalai Joya

Malalai Joya met with the mourning family of 8-year-old Saima and 27-year-old Sadiq who died in the suicide attack of June 22, 2015 in front of the Parliament.

Saima’s parents and Sadiq’s wife shared their pain of being the victims of such attacks by murderous terrorists where only the poor people are targeted; the government officials and members of Parliament travel in bullet proof cars and are safe, and their families live abroad so they do not suffer from these attacks.

The family claimed that most of the members of the Parliament are themselves involved in these crimes because as we always see, not one powerful person is harmed in these attacks and only the poor people are its victims.

Sadiq’s wife said that she did not just lose her husband, but also lost the only breadwinner of her home. Till now, not a single member of the Parliament has come to her house to at least offer his or her condolences.

 

دیدار ملالی جویا با خانواده ماتم دار صائمه و صادق

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Written by کمیته دفاع ملالی جویا Monday, 27 July 2015 08:41

ملالی جویا,۲۶سرطان۱۳٩٤

Malalai Joya

دیدار ملالی جویا با خانواده ماتم دار صائمه هشت ساله و صادق ۲۷ ساله که در حمله انتحاری اول سرطان ۱۳۹۴ در مقابل پارلمان به شهادت رسیدند.

مادر و پدر صائمه و خانم صادق درد شان را با ملالی جویا در میان گذاشته گفتند تروریست های جانی در حملات شان مردم فقیر و بینوا را هدف قرار میدهند در حالکیه خانواده های مقامات و اعضای پارلمان اکثرا در خارج بوده و خودشان درموتر های ضد گلوله گشت و گذار داشته در امان می مانند. آنان ادعا داشتند که اکثر اعضای پارلمان خود در این جنایات دست دارند چنانچه دیدیم به هیچ یک از اعضای پارلمان و آنانی که در قدرت اند کوچکترین آسیبی نمی رسد ولی پیاپی اولاد مردم فقیر قربانی میشوند.

خانم صادق گفت من یگانه نان آور خانواده خود را از دست دادم و تا حال هیچ یک از اعضای پارلمان حتی به تسلیت گفتن به خانه ما نیامدند.

 

More Articles...

Page 5 of 43